JAZZ

Lucia Fumero – veu i piano, Horacio Fumero – contrabaix

Dues generacions de músics es troben a Milano en format dúo. Es tracta del veterà contrabaixista Horacio Fumero i Lucía Fumero, pianista i compositora emergent. Pare i filla tindran l’oportunitat de demostrar que comparteixen una gran sensibilitt i amor pel jazz.

 

«En l’àmbit de l’art no es té en compte,

per sort, la edat, tampoc el sexe ni la raça, ni

els lligams familiars. A l’escenari els

músics només som com un amplificador

d’una cosa que passa a través nostre, i el

nostre èxit més gran consisteix en interferir

el mínim possible entre aquesta cosa i el

públic.”