Serà obligatoria una consumició per client /

One drink per customer will be mandatory


Podeu consultar la nostra carta a l’apartat ‘Còctels’ de la nostra pàgina web /
You can consult our menu in the ‘Cocktails’ section of our website

Important!

És imprescindible la possessió d’una entrada per accedir a aquest concert.

It is essential to have a ticket to access this concert

JAZZ

Julián Sánchez – trompeta, Enrique Oliver – saxo, Jaume Llombart – guitarra, Bori Albero – contrabaix, Carlos Falanga – bateria